دانلود آهنگ های شاد عروسی دانلود آهنگ های شاد عروسی tag:http://ahangesal.mihanblog.com 2018-09-21T04:19:17+01:00 mihanblog.com دانلود آهنگ شاد 2017-05-13T11:49:56+01:00 2017-05-13T11:49:56+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/132 meysam mosavi برای دانلود آهنگ شاد وارد شوید ورود برای دانلود آهنگ شاد وارد شوید
ورود

]]>
دانلود آهنگ شاد کی بیشتر از من امیر شاملو 2016-08-05T11:23:11+01:00 2016-08-05T11:23:11+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/131 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد کی بیشتر از من امیر شاملوکی بیشتر ازمن برات می میره کی مثل من به دام تو اسیره پس دیگه رنجم نده، این همه آزارم نده بین عاشقای خود، بیشتر از این خارم نکن زیرو رو بشه دنیا، من دوستت دارم هرکس دلبری اگه داره من تو رو دارم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم لج و لجبازی نکن، با دلم بازی نکن با شکستن غرورم خودت رو راضی نکن واسه من که عاشقم این همه طنازی نکن

دانلود آهنگ شاد کی بیشتر از من امیر شاملو
کی بیشتر ازمن برات می میره
کی مثل من به دام تو اسیره
 پس دیگه رنجم نده،
این همه آزارم نده
بین عاشقای خود،
بیشتر از این خارم نکن
 زیرو رو بشه دنیا،
 من دوستت دارم
هرکس دلبری اگه داره
من تو رو دارم
دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم
 لج و لجبازی نکن
، با دلم بازی نکن
با شکستن غرورم
خودت رو راضی نکن
واسه من که عاشقم
 این همه طنازی نکن
]]>
دانلود آهنگ ارکستری مفصل رقص چاقو برای شادی و عروسی 2016-08-05T11:20:16+01:00 2016-08-05T11:20:16+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/130 meysam mosavi دانلود آهنگ ارکستری مفصل رقص چاقو برای شادی و عروسی دانلود آهنگ ارکستری مفصل رقص چاقو برای شادی و عروسی


]]>
دانلود آهنگ رقص چاقو از رضا اعرابی 2016-08-05T11:12:38+01:00 2016-08-05T11:12:38+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/129 meysam mosavi دانلود آهنگ رقص چاقو از رضا اعرابی دوماد خوش قد وبالا عروس خوش ناز وادا دستشونو بهم دادن مثه تموم عاشقادارن میرن به خونشون هر دو با یک دنیا امیددوماد با قلب پر عشق عروس با یک تور سفید داماد میخاد عروس رو به خونه ی بخت ببره عروس میخاد که دوماد نازه چشاشو بخرهموقعه ی رقص چاقوه ای خانوما ای اقایون دست بزنین به افتخار این عروس دومادموناون کیه که میاد وسط ی چاقو توی دستاشهکی اونقدر میرقصه که کام همه شیرین میشه اهای اهای یکی بیاد عروس داماد منتظرن برای عمری زندگی باید که کیک رو ببرن

دانلود آهنگ رقص چاقو از رضا اعرابی

دوماد خوش قد وبالا
عروس خوش ناز وادا
دستشونو بهم دادن
مثه تموم عاشقا

دارن میرن به خونشون
هر دو با یک دنیا امید
دوماد با قلب پر عشق
عروس با یک تور سفید

داماد میخاد عروس رو به خونه ی بخت ببره
عروس میخاد که دوماد نازه چشاشو بخره

موقعه ی رقص چاقوه ای خانوما ای اقایون
دست بزنین به افتخار این عروس دومادمون

اون کیه که میاد وسط ی چاقو توی دستاشه
کی اونقدر میرقصه که کام همه شیرین میشه
اهای اهای یکی بیاد عروس داماد منتظرن
برای عمری زندگی باید که کیک رو ببرن

]]>
دانلود آهنگ عروسی به نام رقص چاقو ژوبین 2016-08-05T11:02:42+01:00 2016-08-05T11:02:42+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/128 meysam mosavi دانلود آهنگ عروسی به نام رقص چاقو ژوبینامشب شب قشنگی شده رقص تو اونو کرده تموم چاقویی که تو دستته بدو بدو بده عروس خانمرقص چاقوی تو رو هیشکی تا حالا ندیده چاقویی که منتظرش بودی به دستات رسیده جز اینکه با تو باشه و برقصه هیچی نمیخاد خودت اینو خوب میدونی جز تو به هیشکی نمیاد رقص چاقوی تو هر لحضه به دل میشینه حس خوبی داره هرکس که تو رو میبینه

دانلود آهنگ عروسی به نام رقص چاقو ژوبین

امشب شب قشنگی شده رقص تو اونو کرده تموم
چاقویی که تو دستته بدو بدو بده عروس خانم

رقص چاقوی تو رو هیشکی تا حالا ندیده
چاقویی که منتظرش بودی به دستات رسیده

جز اینکه با تو باشه و برقصه هیچی نمیخاد
خودت اینو خوب میدونی جز تو به هیشکی نمیاد

رقص چاقوی تو هر لحضه به دل میشینه
حس خوبی داره هرکس که تو رو میبینه
]]>
دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصر 2016-08-05T10:55:54+01:00 2016-08-05T10:55:54+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/127 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصرامشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونهیکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینهاونی که رو زمینه نگاش کنین همینهپیوند دوتا شاخه گل مبارکعروسیه دو شاخه گل مبارکپیوند دوتا شاخه گل مبارکعروسیه دو شاخه گل مبارکامشب خورشیدو ماه با هم دمیدنامشب دوتا عاشق بهم رسیدنامشب خورشیدو ماه با هم دمیدنامشب دوتا عاشق بهم رسیدنامشب ستاره ها هم جشن گرفتنگلا تو باغچه ها هم جشن گرفتنامشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونهیکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینهاونی ک دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصر
امشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونه
یکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینه
اونی که رو زمینه نگاش کنین همینه
پیوند دوتا شاخه گل مبارک
عروسیه دو شاخه گل مبارک
پیوند دوتا شاخه گل مبارک
عروسیه دو شاخه گل مبارک

امشب خورشیدو ماه با هم دمیدن
امشب دوتا عاشق بهم رسیدن
امشب خورشیدو ماه با هم دمیدن
امشب دوتا عاشق بهم رسیدن
امشب ستاره ها هم جشن گرفتن
گلا تو باغچه ها هم جشن گرفتن
امشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونه
یکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینه
اونی که رو زمینه نگاش کنین همینه
]]>
دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصر 2016-08-05T10:55:54+01:00 2016-08-05T10:55:54+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/126 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصرامشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونهیکیش روی زمینه و اونی که رو زمینه، عروس نازنینهاونی که رو زمینه نگاش کنین همینهپیوند دوتا شاخه گل مبارکعروسیه دو شاخه گل مبارکپیوند دوتا شاخه گل مبارکعروسیه دو شاخه گل مبارکامشب خورشیدو ماه با هم دمیدنامشب دوتا عاشق بهم رسیدنامشب خورشیدو ماه با هم دمیدنامشب دوتا عاشق بهم رسیدنامشب ستاره ها هم جشن گرفتنگلا تو باغچه ها هم جشن گرفتنامشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونهیکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینهاونی دانلود آهنگ شاد عروسی به نام عروسی از قیصرامشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونه
یکیش روی زمینه و اونی که رو زمینه، عروس نازنینه
اونی که رو زمینه نگاش کنین همینه
پیوند دوتا شاخه گل مبارک
عروسیه دو شاخه گل مبارک
پیوند دوتا شاخه گل مبارک
عروسیه دو شاخه گل مبارک

امشب خورشیدو ماه با هم دمیدن
امشب دوتا عاشق بهم رسیدن
امشب خورشیدو ماه با هم دمیدن
امشب دوتا عاشق بهم رسیدن
امشب ستاره ها هم جشن گرفتن
گلا تو باغچه ها هم جشن گرفتن
امشب دوتا ماه در اومده یکیش تو آسمونه
یکیش روی زمینه و اونی که رو زمین، عروس نازنینه
اونی که رو زمینه نگاش کنین همینه
]]>
دانلود آهنگ شاد کردی عزیز ویسی و محسن امیری یار کردستانی 2016-08-05T10:51:10+01:00 2016-08-05T10:51:10+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/122 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد کردی عزیز ویسی و محسن امیری یار کردستانی  ازم نگیر نگاتو دوس دارم اون صداتوتموم دلخوشی هام فقط تویی فقط تورنگ چشات عالیه جات پیش من خالییه لحظه بی تو باشم وای که چقد حالیهحالو هوام با تو مثل قبلا نیستهرکی پیشت باشه که مثل من نیستزیباتر از ماهی واسه چشم من واسه چشم منتو دختر کردی دل منو بردی تو دخترکردی دل منو بردی

دانلود آهنگ شاد کردی عزیز ویسی و محسن امیری یار کردستانی 

ازم نگیر نگاتو دوس دارم اون صداتو

تموم دلخوشی هام فقط تویی فقط تو

رنگ چشات عالیه جات پیش من خالی

یه لحظه بی تو باشم وای که چقد حالیه

حالو هوام با تو مثل قبلا نیست

هرکی پیشت باشه که مثل من نیست

زیباتر از ماهی واسه چشم من واسه چشم من

تو دختر کردی دل منو بردی
تو دخترکردی دل منو بردی
]]>
اهنگ انگیزشی زوتوپیا 2016-07-31T18:07:54+01:00 2016-07-31T18:07:54+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/121 meysam mosavi اهنگ انگیزشی زوتوپیا اهنگ انگیزشی زوتوپیا


]]>
آهنگ شاد خوش ادا از جمشید گرکانی 2016-07-31T18:06:44+01:00 2016-07-31T18:06:44+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/120 meysam mosavi آهنگ شاد خوش ادا از جمشید گرکانی آهنگ شاد خوش ادا از جمشید گرکانی
]]>
دانلود آهنگ شاد بهنام علمشاهی به نام نه اینور نه اونور 2016-07-31T18:05:21+01:00 2016-07-31T18:05:21+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/119 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد بهنام علمشاهی به نام نه اینور نه اونور دانلود آهنگ شاد بهنام علمشاهی به نام نه اینور نه اونور


]]>
دانلود آهنگ فوق العاده شاد بردیا به نام عروس خونه 2016-07-31T18:03:01+01:00 2016-07-31T18:03:01+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/118 meysam mosavi دانلود آهنگ فوق العاده شاد بردیا به نام عروس خونه دانلود آهنگ فوق العاده شاد بردیا به نام عروس خونه


]]>
آهنگ شاد خارج از شوخی از امیر فرجام 2016-07-31T17:59:44+01:00 2016-07-31T17:59:44+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/117 meysam mosavi آهنگ شاد خارج از شوخی از امیر فرجام آهنگ شاد خارج از شوخی از امیر فرجام


]]>
دانلود آهنگ شاد عطا عروس و دوماد 2016-04-13T19:49:26+01:00 2016-04-13T19:49:26+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/116 meysam mosavi خانم خوشگل شهر امشب عروسی دارهتو قلب شازده دوماد قصر بلوری دارهدوماد چه کاری کردی عجب شکاری کردیبه این عروس نازت چه افتخاری کردیدوماد باریک الله داری عروس ایولا داریعروس تو دل دوماد جای بالا بالا داریدوماد حلقه رو دستش کن گلوبند گردنش کن

خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره
تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره

دوماد چه کاری کردی عجب شکاری کردی
به این عروس نازت چه افتخاری کردی

دوماد باریک الله داری عروس ایولا داری
عروس تو دل دوماد جای بالا بالا داری

دوماد حلقه رو دستش کن
 گلوبند گردنش کن


]]>
دانلود موزیک شاد رضا اسفندیار لبخند تو 2015-09-26T19:30:41+01:00 2015-09-26T19:30:41+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/115 meysam mosavi دانلود موزیک شاد رضا اسفندیار لبخند تو احساسی که دارم به تو بانو یه حس عمیق عاشقانه ساز حرفای تو شعر مینویسم حرفای بدت هم شاعرانه سبیا پیشم بمون تا زندگیمون دقیقا مثل اون رویای من شهبیا این دستامو محکم بگیر و بذار آغوش تو دنیای من شهچشماتو میبینم دل به تو میبازم با یه لبخند تو من زندگیمو میسازمحرفاتو میدونم از چشات میخونم پای احساسی که دارم تا ابد میمونمدستامو بگیر باز توی دستات وقتی که نگام محو تو میشهآرامش این زندگی تنها تو چشمای تو خلاصه میشهبیا پیشم بمون تا زندگیمون دقیقا مثل اون رویای من

دانلود موزیک شاد رضا اسفندیار لبخند تو

احساسی که دارم به تو بانو یه حس عمیق عاشقانه س
از حرفای تو شعر مینویسم حرفای بدت هم شاعرانه س
بیا پیشم بمون تا زندگیمون دقیقا مثل اون رویای من شه
بیا این دستامو محکم بگیر و بذار آغوش تو دنیای من شه
چشماتو میبینم دل به تو میبازم با یه لبخند تو من زندگیمو میسازم
حرفاتو میدونم از چشات میخونم پای احساسی که دارم تا ابد میمونم
دستامو بگیر باز توی دستات وقتی که نگام محو تو میشه
آرامش این زندگی تنها تو چشمای تو خلاصه میشه
بیا پیشم بمون تا زندگیمون دقیقا مثل اون رویای من شه
بیا این دستامو محکم بگیر و بذار آغوش تو دنیای من شه
]]>
دانلود آهنگ شاد حامد پهلان قلبم میلرزه 2015-09-26T19:28:44+01:00 2015-09-26T19:28:44+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/114 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد حامد پهلان قلبم میلرزه به تو که فک میکنم قلبم میلرزه دستای تو رو میگیرم قلبم میلرزه تو چشات زل مینم قلبم میلرزه ,دستام میلرزه آره دستام میلرزهآخ به تو که فک میکنم قلبم میلرزه … اینجا و اونجا و هرکجا قلبم می لرزهعشق منی تو به خدا قلبم میلرزه قلبم میلرزه اره دستام میلرزه

دانلود آهنگ شاد حامد پهلان قلبم میلرزه

به تو که فک میکنم قلبم میلرزه

 دستای تو رو میگیرم قلبم میلرزه

 تو چشات زل مینم قلبم میلرزه ,دستام میلرزه آره دستام میلرزه

آخ به تو که فک میکنم قلبم میلرزه … اینجا و اونجا و هرکجا قلبم می لرزه

عشق منی تو به خدا قلبم میلرزه قلبم میلرزه اره دستام میلرزه
]]>
دانلود آهنگ شاد حامد پهلان چشم سیات 2015-09-26T19:25:07+01:00 2015-09-26T19:25:07+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/113 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد حامد پهلان چشم سیات چشم سیاتو مدل نگاتوچشمای نازت بگو مال منه یا تودیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتودیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتوچشم سیاتو مدل نگاتو … چشمای نازت بگو مال منه یا تودیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو دیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو دانلود آهنگ شاد حامد پهلان چشم سیات


چشم سیاتو مدل نگاتو

چشمای نازت بگو مال منه یا تو

دیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو

دیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو

چشم سیاتو مدل نگاتو … چشمای نازت بگو مال منه یا تو

دیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو

دیوونه میکنی دلمو کسی نمیگیره جاتو
]]>
دانلود آهنگ شاد عماد عطر 2015-09-26T19:21:58+01:00 2015-09-26T19:21:58+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/112 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد عماد عطر تو بیا بیا مثل یک رویا تو کابوس این نگاه , تو بیا بیا تا بشی دنیا من مدیون یک نگامتو بیا بیا مثل یک رویا تو کابوس این نگاه , تو بیا بیا تا بشی دنیا من مدیون یک نگامتو مثل گلی که نفس میکشم این عطر وجودتو , تصویر چشات مثل خورشیدهتو پیش منی همش درگیر نگام محو چشای تو حسودی میکنم که همه جونو میدوم وقف نگاه تو دانلود آهنگ شاد عماد عطر


تو بیا بیا مثل یک رویا تو کابوس این نگاه , تو بیا بیا تا بشی دنیا من مدیون یک نگام

تو بیا بیا مثل یک رویا تو کابوس این نگاه , تو بیا بیا تا بشی دنیا من مدیون یک نگام

تو مثل گلی که نفس میکشم این عطر وجودتو , تصویر چشات مثل خورشیده

تو پیش منی همش درگیر نگام محو چشای تو حسودی میکنم که همه جونو میدوم وقف نگاه تو
]]>
دانلود آهنگ شاد عروسی داود چرگری خانمم 2015-09-26T19:18:23+01:00 2015-09-26T19:18:23+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/111 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد عروسی داود چرگری خانممدوست دارم شب تا صحر دوره سرت بگردممی دونم تو انتخابت اشتباه نکردمدوست دارم همینجوری بگم برات می میرمبگم عاشقت منم تویی عزیز ترینمواسه ی من شیرینه حرفاتکاش تو دستام بمونه دستاتواسه ی من تو بهترینیکاش همیشه توی قلب من بشینیخانومم  تویی بارونم تویی عاشق شو دلم اروممتویی خانومم  تویی بارونم تویی عاشق شو دلم اروممتوییتویی یکدونه سرزمینه قلب تنهامتوهمون هستی که بودی توی ارزو هاموقتی چشماتو می بینم دل من می لرزهبیا خانومی بکن نزار دلم رو تنهانزار دلم رو ت دانلود آهنگ شاد عروسی داود چرگری خانمم

دوست دارم شب تا صحر دوره سرت بگردم

می دونم تو انتخابت اشتباه نکردم

دوست دارم همینجوری بگم برات می میرم

بگم عاشقت منم تویی عزیز ترینم

واسه ی من شیرینه حرفات

کاش تو دستام بمونه دستات

واسه ی من تو بهترینی

کاش همیشه توی قلب من بشینی

خانومم  تویی بارونم تویی عاشق شو دلم ارومم

تویی خانومم  تویی بارونم تویی عاشق شو دلم ارومم

تویی

تویی یکدونه سرزمینه قلب تنهام

توهمون هستی که بودی توی ارزو هام

وقتی چشماتو می بینم دل من می لرزه

بیا خانومی بکن نزار دلم رو تنها

نزار دلم رو تنها

نزار دلم رو تنها
]]>
دانلود آهنگ عروسی امیر شهریار لبخند 2015-09-26T19:15:10+01:00 2015-09-26T19:15:10+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/110 meysam mosavi دانلود آهنگ عروسی امیر شهریار لبخندهر روز هر روز به خودم میگم صداتو بشنومآخ که وقتی میشنوم لرزه میفته به تنماسمه تو رویه لبم میاد از هم میپاشمتا کجایه این مسیر میشه همراه تو باشمزندگیمون میشه همرنگ هم فقط تو لبخند بزنمن آرومم درست تو برعکس منهمش باهام حرف بزن فقط تو لبخند بزنفقط تو لبخند بزن دانلود آهنگ عروسی امیر شهریار لبخند

هر روز هر روز به خودم میگم صداتو بشنوم

آخ که وقتی میشنوم لرزه میفته به تنم

اسمه تو رویه لبم میاد از هم میپاشم

تا کجایه این مسیر میشه همراه تو باشم

زندگیمون میشه همرنگ هم فقط تو لبخند بزن

من آرومم درست تو برعکس من

همش باهام حرف بزن فقط تو لبخند بزن

فقط تو لبخند بزن]]>
آهنگ شاد میثم خداوردی همسرم - از دست ندید 2015-09-26T13:07:09+01:00 2015-09-26T13:07:09+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/109 meysam mosavi می خوام اینو بدونی همسر نازم ، میخوام برات یه قصری از طلا بسازممی خوام اینو بدونی همسر ماهم ، حسودا رو کور می کنیم خوشیم ما باهممی خوام اینو بدونی عروس ِ قصه ، ترانه ساز لحظه هات دل به تو بستهمی خوام اینو بدونی همسر نازم ، حسودا رو کور می کنیم خوشیم ما باهممی خوام اینو بدونی منم با احساسم ، می خوام بهت بگم من رو تو حسـّـاسمهـــمـــســرم تک گل باغ خونمه ، همسرم نشونیه وجودمهجونمه فرشته ی تو خونمه ، همسرم تاپ و تاپ و تاپ قلبمههمسرم همسر ِ ساکت و یه رنگ ، همسرم همسر ِ ساده و قشنگتو چشمای من نگاه

می خوام اینو بدونی همسر نازم ، میخوام برات یه قصری از طلا بسازم
می خوام اینو بدونی همسر ماهم ، حسودا رو کور می کنیم خوشیم ما باهم

می خوام اینو بدونی عروس ِ قصه ، ترانه ساز لحظه هات دل به تو بسته
می خوام اینو بدونی همسر نازم ، حسودا رو کور می کنیم خوشیم ما باهم

می خوام اینو بدونی منم با احساسم ،
می خوام بهت بگم من رو تو حسـّـاسم

هـــمـــســرم تک گل باغ خونمه ، همسرم نشونیه وجودمه
جونمه فرشته ی تو خونمه ، همسرم تاپ و تاپ و تاپ قلبمه
همسرم همسر ِ ساکت و یه رنگ ، همسرم همسر ِ ساده و قشنگ
تو چشمای من نگاه کن و بخند ، همسرم دلـتو به تنهایی نبند

]]>
دانلود آهنگ شاد عماد مینا جان 2015-09-25T09:52:31+01:00 2015-09-25T09:52:31+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/108 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد عماد مینا جان دانلود آهنگ شاد عماد مینا جان

]]>
دانلود آهنگ شاد امید جهان انار انار 2015-09-25T09:50:25+01:00 2015-09-25T09:50:25+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/107 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد امید جهان انار انار دانلود آهنگ شاد امید جهان انار انار

انار
]]>
دانلود آهنگ شاد فارسی شیرینم از عماد 2015-09-25T09:37:11+01:00 2015-09-25T09:37:11+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/106 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد فارسی شیرینم از اماد اهای تــو با تــوئم عشقم ... اسم تــورو رو دلم نوشتمآهای تــو شدی جونو عشقم ... به خاطرت از عاشقام گذشتمشیرینم تــووئی بهترینملب تر کن واسه تــو میمیرمچشم ندارم داغتــو نبینمدرد و بلات بخوره تو سینم دانلود آهنگ شاد فارسی شیرینم از اماد

شیرینم اماداهای تــو با تــوئم عشقم ... اسم تــورو رو دلم نوشتم
آهای تــو شدی جونو عشقم ... به خاطرت از عاشقام گذشتم
شیرینم تــووئی بهترینم
لب تر کن واسه تــو میمیرم
چشم ندارم داغتــو نبینم
درد و بلات بخوره تو سینم
]]>
دانلود آهنگ شاد ترکی امان امان 2015-09-25T09:04:36+01:00 2015-09-25T09:04:36+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/105 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد ترکی امان امان مان آمان آمان آی آمان بو قیزلارین الیندن حالیم اولوبدوریامان بو قیزلارین الیندن دانلود آهنگ شاد ترکی امان امان


مان آمان آمان آی آمان بو قیزلارین الیندن
 حالیم اولوبدوریامان بو قیزلارین الیندن


]]>
دانلود آهنگ شاد شاباش شاباش میثم خداوردی 2015-09-23T09:13:03+01:00 2015-09-23T09:13:03+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/104 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد شاباش شاباش میثم خداوردی دانلود آهنگ شاد شاباش شاباش میثم خداوردی


]]>
دانلود آهنگ شاد خانم ایکس سعید اسایش 2015-09-23T09:02:34+01:00 2015-09-23T09:02:34+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/103 meysam mosavi دانلود آهنگ شاد خانم ایکس سعید اسایش دانلود آهنگ شاد خانم ایکس سعید اسایش


]]>
بهترین آهنگ های شاد عروسی بصورت ریمیکس محمد خیراتی 2015-04-25T17:18:13+01:00 2015-04-25T17:18:13+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/102 meysam mosavi مجموعه ریمیکس  شاد ارکستری برای تالار و شب عروسی شاملاین مجموعه انتخاب شده دهه 70 می باشد  ابی یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بومهنوشتم رو تن شب که خوشبختی تمومهنه من مونده نه مائینه حرفی نه صدائیهزار دفعه شکستم عجب حادثه هایینپرس از شب و روزم تو خوابم تو چه خوابیبه مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابیبه شب زل زده بودم به این عشقکه شب مهتابی میشهنگاهم به هوا بود به این عشقکه روز آفتابی میشهبهار پشت زمستون پس از تو برام قصه ی غم داشتنبودی که نبودی پس از تو بهارم تو رو کم داشت--------معینای خال مجموعه ریمیکس  شاد ارکستری برای تالار و شب عروسی شامل
این مجموعه انتخاب شده دهه 70 می باشد

 ابی
یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بومه
نوشتم رو تن شب که خوشبختی تمومه
نه من مونده نه مائی
نه حرفی نه صدائی
هزار دفعه شکستم عجب حادثه هایی
نپرس از شب و روزم تو خوابم تو چه خوابی
به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی

به شب زل زده بودم به این عشق
که شب مهتابی میشه
نگاهم به هوا بود به این عشق
که روز آفتابی میشه
بهار پشت زمستون پس از تو برام قصه ی غم داشت
نبودی که نبودی پس از تو بهارم تو رو کم داشت
--------
معین

ای خالق هر قصه ی من ، این من و ایــن تــو .
برسازه دلم زخمه بزن این من و این تــو.

هر لحظه جدا از تو برام ماهه و سالی
 با هر نفسم داد میزنم جــای تــو خالی.
منم عـــاشق نـــازتو کشیــدن
 به خاطره تو از همه بریدن تنها تورو دیدن.
منم عاشق انتظار کشیدن
 صدای پاتو از کــوچه شنیدن ، تنهـــا تورو دیدن
تـو اون ابر بلندی کـه دستات شفای شوره زاره
 تو اون صاحب نوری که هر موج به تو سجده میاره
تـو فصـل سبـز عشقی که هر گـل بهار رو از تـو داره
 اگــه نـوازش تــو نبــاشه گل گلخونه خاره

........................
 ابی
تو ای بال و پر من
رفیق سفر من
میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من
تو ای خود خود عشق
که بی تو نفسم نیست
کجا تو خونه داری که هرجا میرسم نیست

اهل کدوم دیاری
کجا تو خونه داری
که قبله گاهم اونجاست
هر جا که پا میزاری

اهل کدوم دیاری
گل کدوم بهاری
که حتی فصل پائیز باغ ترانه داری

آی دلبرم آی دلبر
ای از همه عزیزتر
ای تو مرا همه کس داشتن تو مرا بس
------------------------------------------
هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشماتو نداره
هر چی دریا رو زمینه قدر چشمات نمیتونه ابر بارونی بیاره
وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه ی قشنگه چشم روشنت می باره
وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه ی قشنگه چشم روشنت می باره
نمی تونم غریبه باشم توی آینه ی چشمات
تو بزار که من بسوزم مثل شمعی توی شمع هات
توی این غروب دلگیر جدایی توی غربتی که همرنگ چشماته
همیشه غبار اندوه روی گلبرگ لباته
حرفی داری روی لب هات اگه آهه سینه سوزه
اگه حرفی از غریبی اگه گرمای تموزه
تو بگو به این شکسته قصه های بی کسیتو
اضطراب و نگرانیت حرفای دلواپسیتو حرف های دلواپسیتو
نمی تونم غریبه باشم توی آینه چشمات
تو بزار که من بسوزم مثل شمعی توی شمع هات

---------------------------------------]]>
دانلود آهنگ عروسی سعید تاتایی به نام عاشفت شدم 2015-04-25T17:16:34+01:00 2015-04-25T17:16:34+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/101 meysam mosavi وقتی منو میبوسیوحرفاتو میگی با خودممن دیگه مطمئن میشمبدجوری عاشقت شدموقتی حواسم پیشته قلبم میلرزه واسه تووقتی میخونم از چشمات به سادگی احساستومن جز تو هیچی نمیخوام تو آرزوهایه منیدنیارو دارم این روزا وقتی تو دنیایه منیمن جز تو هیچی نمیخوام تو آرزوهایه منیدنیارو دارم این روزا وقتی تو دنیایه منی وقتی منو میبوسیو
حرفاتو میگی با خودم
من دیگه مطمئن میشم
بدجوری عاشقت شدم
وقتی حواسم پیشته قلبم میلرزه واسه تو
وقتی میخونم از چشمات به سادگی احساستو
من جز تو هیچی نمیخوام تو آرزوهایه منی
دنیارو دارم این روزا وقتی تو دنیایه منی
من جز تو هیچی نمیخوام تو آرزوهایه منی
دنیارو دارم این روزا وقتی تو دنیایه منی
]]>
دانلود آهنگ شاد سامیار خوشگل شهر 2015-04-25T17:11:30+01:00 2015-04-25T17:11:30+01:00 tag:http://ahangesal.mihanblog.com/post/100 meysam mosavi اشکاشو پاک کرد از چشماشحلقش رو از رو انگشتاش برداشتبعد از اینهمه سال اومد تو پارتی توی زمین رقصخوشگل شده بود با دیدنش دله میزدچشماش تو چشمام افتاده بودو دلم ایستاد غم توی نگاش بودو به رقص پا نمیدادخوشگل شهره غصه ها چرا نمیرقصی ای عشق همه بچگیام چرا نمیرقصی بگو اینهمه سال کجا بودی بپرسی زندم تو که هیچی برام نذاشتیو چرا نمیرقصیتکست اهنگ خوشگل شهر سامیار قدرتیتویی که دست نمیزنی تویی که قر نمیدی  بگو اخه عزیزم واسه ی چی اومدی برای کی اومدیخوشگل شهره غصه ها چرا نمیر

اشکاشو پاک کرد از چشماش

حلقش رو از رو انگشتاش برداشت

بعد از اینهمه سال اومد تو پارتی توی زمین رقص

خوشگل شده بود با دیدنش دله میزد

چشماش تو چشمام افتاده بودو دلم ایستاد

 غم توی نگاش بودو به رقص پا نمیداد

خوشگل شهره غصه ها چرا نمیرقصی

 ای عشق همه بچگیام چرا نمیرقصی

 بگو اینهمه سال کجا بودی بپرسی زندم

 تو که هیچی برام نذاشتیو چرا نمیرقصی

تکست اهنگ خوشگل شهر سامیار قدرتی

تویی که دست نمیزنی

 تویی که قر نمیدی  بگو اخه عزیزم واسه ی چی اومدی

 برای کی اومدی

خوشگل شهره غصه ها چرا نمیرقصی

 ای عشق همه بچگیام چرا نمیرقصی

 بگو اینهمه سال کجا بودی بپرسی زندم

 تو که هیچی برام نذاشتیو چرا نمیرقصی


]]>